Fotografie
Project: Editorial
Fotografie
pro nekomerční využití
v médiích
Redakční fotografie používáme k vylíčení konkrétních míst, lidí, věcí a událostí. Poskytujeme
je v kontextu s články do novin a magazínů, na webové stránky, blogy a další nekomerční prezentace. Jinými slovy, redakční fotografie fungují, jako podpora tištěného slova.
Fotografie z akcí, pouličních scén a zajímavých míst…to vše můžeme označit za redakční fotografii. Tyto obrazy jsou úzce spjaty s konkrétním datem, místem a zobrazeným objektem, nebo událostí. Mají vysokou kvalitu, nezbytnou pro využití tištěným periodikem.
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send