Mobilní aplikace
Project: Vaclavak
Vaclavak: cokoliv
o životě v Česku
po Rusky
Vaclavak.ru is the leading Russian language website offering valuable info on living, working and doing business in the Czech Republic. The site offers plenty of content covering education, immigration, mortgages, starting a company, local news and much more.
Mobilní aplikace Václavák: relevantní a vždy čerstvé zprávy o životě v České republice
z hlavních internetových zdrojů v ruštině.
Václavák jsme vytvořili, abychom usnadnili přístup k nejúplnějšímu zdroji informací
o životě, volném čase a podnikání v České Republiсe pro rusky mluvící obyvatele
i návštěvníky. Aplikaci dodáváme s funkcí rozhraní API, která poskytuje okamžitou integraci všeho obsahu z oficiálních zpráv na webové adrese Vaclavak.ru. Uživatelé mají nejnovější zprávy kdykoliv ve svém smartphonu, nebo tabletu se systémy iOS a Android.
-unlimited number of embedded news items integrated in the common list;
- beside text and graphic contents news items include audio files which make the app usable for visually impaired people;
- easy search by sections;
- contains feedback option;
- graphic files’ upload is automatically cut down in case of low connection speed;
- text contents get adjusted to particular device format;
- comfortable font size can be chosen;
- push-notifications;
- turn to silent mode is available inside the application;
- caching;
- handy option of unlimited scrolling.

-neomezený počet zpráv integrovaných ve společném seznamu;
- zvukové soubory pro zrakově postižené uživatele;
- snadné vyhledávání podle oddílů;
- možnost zpětné vazby
- možnost snížení uploadu grafických souborů v případě nízké rychlosti připojení;
- Nastavení obsahu na konkrétní formát zařízení;
- volba komfortní velikosti písma
- Push-oznámení;
- možnost přepnutí do tichého režimu
- Ukládání do mezipaměti;
- Praktická možnost neomezeného rolování.
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send