Software / Webové stránky / Tisk / Loga
Project: 1. Slovanské Gymnázium
Identitu 1. Slovanského Gymnázia jsme vytvořili dodržením přísných linií a tvarů i jednoduchostí
a názorností barevných řešení. Základem celkové vizuální stylistiky se stala nestárnoucí klasika, jejím nezbytným doplňkem pak vstřícnost a otevřenost instituce, ztvárněná "dialog cloudem" v různých barvách a tvarech, podle obsahu sdělení.

Součástí našeho projektu pro gymnázium bylo vytvoření elektronické žákovské knížky. Tento systém umožňuje učiteli zaznamenávat známky a nastavovat úkoly online. Žáci i jejich rodiče se můžou podívat na plán lekcí, sledovat výsledky a mít snadný přístup ke studijním dokumentům.
логотип
Při tvorbě loga pro 1. Slovanské gymnázium jsme se zaměřili na aktuální tendence a stylistiky vedoucích pedagogických center, například Cambridge, Harvardu a Oxfordu. Objevili jsme lakonický, jakoby klasický, ale přitom moderní výraz, který sebou nese hlavní hodnoty značky - atmosféru důvěry
a důraz na vysokou kvalitu služeb.
логотип +
Vzdělávání je oblast, kde se neustále vede dialog na všech úrovních. Tento fakt jsme zakomponovali pomocí "dialog cloudu" připojeného k logu.
Myšlenka "Dialog cloudu" se stala součástí hry, při které jsme používali různé varianty řezů loga, spolu
s "mraky" různých tvarů, barev a obsahu v závislosti na jejich využití.
Toto pojetí loga obohatilo korporátní identitu a vytvořilo otevřenější image značky v souladu
s umírněným symbolem vzdělávací instituce.
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send