Tisk / Identita / Loga
Project: Go To
Go to is a company offering active tours to wild nature spots for Europeans
V rámci projektu GOTO Altaj jsme vytvořili:
- logo a grafické prvky ve stylu značky;
- návrhy cestovních katalogů 2012 a 2013;
- design cestovní mapy s trasami a zajímavostmi.

In terms of GO TO Altay project the issues we've created are the following:
- logo and brand style elements;
-2012 and 2013 travel-catalogues designs;
-travel map design with routes and places of interest
map detail
map
GO TO je projekt zaměřený na aktivní, moderní a mobilní zákazníky, otevřené novým objevům a emocím. Vizuální identitu firmy jsme vytvořili, jako jasný, svěží a pocity nabitý snímek, který snadno utkvěje v paměti.
Четкий грифон
Altajský gryfon je stvoření, které jsme si vybrali pro spojení s projektem GOTO Altaj. Je to bájné zvíře s orlí hlavou a lvím tělem, které je symbolem tohoto regionu už od starověku. Gryfon symbolizuje sílu a tajemství a přispívá k image úspěšné firmy.
Práce na vizuálu pro GO TO jsme zahájli vytvořením univerzálního loga, které se dá snadno přizpůsobit ostatním projektům společnosti. S využitím tohoto základu jsme zpracovali vizuální stylistiku pro 4 cestovní směry: GO TO Altaj, GO TO Baykal, GO TO Siberia a GO TO Mongolia. U každého z nich jsme použili základní barevné řešení, vycházející z hlavních vizuálních asociací: Altaj představuje modré nebe, jezera a ledovce, Bajkal tmavě modré vody hlubokého a čistého jezera, Sibiř rozlehlou zelenou tajgu
a Mongolsko žluté písky pouště Gobi.
Pro zostření vnímání přehledných grafických prvků značky jsme je kladli na pozadí bohaté snímky divoké přírody. Záběry vyvolávají silné emoce, které umocňují celkový grafický obraz v mysli spotřebitele.
GO TO Altaj je jedním z nejvýznamnějších projektů společnosti GOTO a proto jsme pro něj zpracovali nejúplnější škálu vizuálů.
Vizuální koncepce značky a styl loga jsou založeny na písmu, jaké dobře známe z cest:
nalezneme jej na letenkách, elektronických deskách na dopravních stanicích a letištích,
v dokumentech, štítcích u zavazadel a podobně.
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send