Webové stránky / Software / Loga / Identita
Project: Carte Blanche
Carte Blanche is a travel company offering premium class services
папка
Jako součást vizuální identity pro Carte Blanche jsme vytvořili návrhy firemních listin, vizitek, venkov-ního vzhledu kanceláře a webových stránek. Všude jsme použili jasné barvy, které symbolizují neo-mezené tvůrčí možnosti.
Identitu Carte Blanche jsme doplnili sadou univerzálních ikon, ztělesňujícíh jasné kompaktní obrazy, spojené se základními asociacemi cestování.

Při práci na webových stránkách pro společnost Carte Blanche jsme se soustředili na obchodní specifika a "cílovou skupinu” společně s myšlením a identitou brandu. Zaměřili jsme se na jasné rozhraní, snad-ného řešení a přesnou logickou struktury.
Логотип
V prémiovém sektoru služeb cestovního ruchu se Carte Blanche specializuje na poskytování individuál-ních zájezdů do evropských destinací. Hlavním cílem při tvorbě takového produktu
je nabídnout klientovi exkluzivní řešení, přesně odpovídající jeho požadavkům, vkusu a preferencím. Když jsme vzali v úvahu všechna specifika této činnosti, vytvořili jsme logo pro Carte Blanche v této podobě: 3 stohovací karty jiné barvy, které vzájemným překrýváním produkují nové barvy a odstíny, ale zároveň drží pohromadě, s bílou kartou v srdci celého složení, jako symbolem bezbřehé fantazie a tvůrčích možností.
варианты логотипа
Barva a všestrannost symbolizují bohatou paletu služeb společnosti, jedinečných pro každého jednoho zákazníka. Současně je logo světlé barvy spektra se odráží základní myšlenku cestování jako vždy pestré, pozoruhodné události v životě každého z nás.
Logo Carte Blanche je dynamické: Jeho změny v různých typech materiálů společnosti představují flexi-bilní , variabilní a individuální specifika podnikání .
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send