Webové stránky / Software / Tisk / Ilustrace / Identita / Loga
Project: Cool Tour Agency
Vytváření loga
pro agenturu CoolTour
Cool Tour je mladá a moderní cestovní kancelář v Praze, která nabízí exkurze v hlavním městě i dalších regionech. S Cool Tour spolupracujeme od samotného zrodu značky. Cílem bylo vytvořit stylovou, uni-verzální image firmy, která se nehrne za každou cenu do poředí přeplněného trhu. První věc, kterou jsme udělali, bylo pojmenování a design logotypu tak, abychom oslovili rusky mluvící zákazníky - hlavní cílovou skupinu projektu. "Cool Tour " je slovní hříčka, která vznikla díky souznění anglického slovního spojení s jeho ruským, trochu komicky znějícím [ kul'tu ` : r ] v narážce na " kulturní " charakter služeb, které společnost nabízí. V přímém překladu do ruštiny nabízí "Cool tour" moderní, chytrou a příjemně kýčovitou image.
логотип +
логотип горизонтальный
Tuto myšlenku jsme dále rozvedli ve světlém, výstředním pojetí loga v kontrastu s ostatními hráči na trhu. Logo jsme odvodili od kupónů, které mohou být obvykle viděny při návštěvě zajímavých míst, muzeí apod. Cool Tour Logo je dynamické, jeho tvar a proporce mohou být snadno přeměněny v závis-losti na cíli použití.

Identita Cool Tour je postavena především na typografii. Grafika písma v kombinaci s kontrastními barevnými bloky zrodila jasné a čisté řešení, které může být perfektně vyjádřeno v tisku. Pracovali jsme
na širokém spektru tiskových materiálů - od výletních poukázek, až po podrobné cestovní mapy
s nejlepšími trasami a hlavními památkami. Díky společnému úsilí agentury i našeho grafického studia
je dnes Cool Tour jednou z nejvýznamnějších firem svého druhu v Praze.
Kromě vizuálního řešení značky Cool Tour jsme vytvořili doplňující soubor ilustrací, které mohou být použity například v tištěných materiálech. “Ručně kreslené”, tak trochu dětinské obrázky, vyvolávají přátelskou atmosféru odpovídající duchu Prahy, zdejších "mírumilovných občanů” a uvolněné nálady české pivní hospody, které se dokonale mísí s jasným typografickým stylem značky.
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send