Webové stránky / Loga
Project: Prague Foundation Programme
Program Nadace Praha, univerzitní přístupové kurzy v České republice
Klíčovou prioritou při tvorbě loga pro Program Nadace Praha bylo vyvinout důvěryhodnou image vzdělávacího centra evropského standardu se stabilní pověstí a tradičními hodnotami. Orientací na vizuální stylistiku předních světových vzdělávacích ústavů jsme logo založili na klasických tvarech a jednoduchém barevném řešení.

Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send