Loga
Project: Tochka
Tochka, portál evropského zpravodajství
Kokrétnost, jednoduchost a přesnost jsou tři hlavní vlastnosti dobrého sdělovacího prostředku. Všechny tyto vlastnosti mohou být snadno vyjádřeny pomocí základního a informativního grafického symbolu – tečky. V logotypu jsme použili tečky různých tvarů, které odrážejí rozmanité novinky a akce popsané na portálu. Jasné, strohé písmo spolu s řadou různě tvarovaných bodových symbolů tvoří jednoduchou, ale současnou a moderní image.
Velké množství teček tvoří v počítačové grafice obraz a koresponduje tak s množstvím novinek a akcí na portále, které tvoří obraz reality. Koncept, který jsme vyvinuli se prolíná celou podnikovou strukturou.
Get
in touch
Name
Phone
Email
Text
Send